SköEkon - Skövde Ekonomerna

SköEkon (Skövde-Ekonomerna) bildades vid Högskolan i Skövde den 27:e september 1988. Föreningen startades upp under Studentkåren, men efter en omstrukturering är SköEkon en fristående förening och inte längre bunden till Studentkåren. Alla studenter som läser ekonomi kan bli medlemmar i föreningen, helt gratis!

 

SköEkon har som ändamål att främja det studiesociala planet. Vi i SköEkons styrelse anordnar aktiviteter och sittningar, Pubrunda, Åre-resa, Beerpongturnering och bowlingturnering.

Studentlivet är så mycket mer än böcker och föreläsningar!

 

Färg på studentoverall: Blå

 

Du når oss lättast via Facebook eller vår mail: skoekon@gmail.com

 

SköEkons styrelse 2017

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved